Sutinku

Garantinės sąlygos

Nuo šiol visiems naujiems Alfa Romeo lengviesiems automobiliams taikoma 5 metų garantija be ridos apribojimo. Apačioje rasite detalią informaciją apie gamyklinės ir papildomos draudimo garantijos teikiamas sąlygas, taip pat Jus mielai pakonsultuos Alfa Romeo pardavimo vadybininkai Krasta Auto salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje.

 

1. Automobilio garantijos teikimo sąlygos  

1.1. Pirkėjui įsigyjant ALFA ROMEO automobilį, kartu su automobiliu Pirkėjas gauna automobilio eksploatavimo instrukciją bei automobilio serviso knygelę.

1.2. Pirkėjas privalo susipažinti su automobilio eksploatavimo instrukcija ir turi griežtai jos laikytis, atlikti automobilio techninę priežiūrą gamintojo nurodytu periodiškumu ir sąlygomis, naudoti automobilį pagal gamintojo nurodymus ir jo paskirtį.

1.3. Automobiliui suteikiama bendroji 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantija, neribojant ridos, išskyrus išimtis dėl konkrečių automobilio dalių, nurodytas šiame priede.

1.4. pardavėjas garantuoja, kad automobilis, kuriame suteikiama garantija, garantijos terminu neturės medžiagų, dalių gamybos ar surinkimo defektų, o jeigu tokie išaiškės, jie bus neatlygintinai pašalinti šiame priede numatyta tvarka. Kokybės garantija padengia dalių, gamintojo ar jo atstovų pripažintų brokuotais, remonto ar keitimo taip pat ir darbų kuriuos būtina atlikti, kad tinkama automobilio būklė būtų atstatyta, bei reikalingų medžiagų panaudojimo išlaidas.

Dažų padengimui taikoma 36 mėn. gamintojo garantija, be ridos apribojimo.

Kėbului suteikiama 96 mėn. garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ( rūdys ant metalo paviršiaus ir nusilupę dažai yra padengiami tik 36 mėn. dažų garantija), be ridos apribojimo.

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 10’000 km automobilio rida:

 • Kaitinamosios lempos;

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 20’000 km automobilio rida:

 • Priekinės Stabdžių trinkelės;
 • Priekiniai Stabdžių diskai ;

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 40’000 km automobilio rida:

 • Uždegimo žvakės (Benzinas);
 • Galinės Stabdžių trinkelės, trinkelių antdėklai;
 • Galiniai Stabdžių diskai ir būgnai;
 • Benzininiai kuro purkštukai;
 • Sankaba;
 • Diržai (garantija paskirstymo mechanizmo dantytiesiems diržams galioja, jeigu buvo laikomasi pagrindinio diržo, gamintojo nurodomo, keitimo intervalo, garantija galioja visą automobilio garantinį laikotarpį);

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 50’000 km automobilio rida:

 • Pakaitinimo žvakės (Dyzelinas);
 • Dyzelinio Kuro purkštukai;

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 60’000 km automobilio rida:

 • Amortizatoriai;
 • Išmetimo sistemos dalys

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 12 mėn.

 • Akumuliatorius

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 4 mėn.

 • Valytuvų šluotelės
 • Priekinis stiklas

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantija nesuteikiama.

 • Oro, salono ir kuro filtrai;
 • Skysčių papildymas, trūkumas;
 • Padangos.

1.5. Visi terminai pradedami skaičiuoti nuo automobilio perdavimo Pirkėjui arba nuo pirmosios Automobilio registracijos, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.

1.6. Automobilio kokybės garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu kokybės garantijos terminu automobilio techninis aptarnavimas ir/arba remontas laiku ir tinkamai atliekamas laikantis ALFA ROMEO nurodytos techninio aptarnavimo apimties, darbų atlikimo technologijos, naudojant tik tą remonto/techninio aptarnavimo techninę ir programinę įrangą, detales, dalis ir eksploatacines medžiagas, kurių naudojimui pritarė gamintojas.

1.7. Automobilio kokybės garantiją, techninį aptarnavimą ir remontą teikia visi autorizuoti ALFA ROMEO automobilių servisai, nurodyti prie automobilio pridedamoje dokumentacijoje. Lietuvos Respublikoje esantys autorizuoti servisai nurodyti interneto tinklapyje www.autobrava.lt

1.8. Pretenzijas dėl automobilio kokybės ar jo gedimų garantijos galiojimo terminu Pirkėjas turi teisę pareikšti automobilio Pardavėjui arba bet kuriam kitam autorizuotam ALFA ROMEO servisui. Kiekvienas autorizuotas ALFA ROMEO servisas gamintojo yra įpareigotas atlikti kokybės trūkumų šalinimo darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje ALFA ROMEO įmonėje automobilis parduotas.

1.9. Pareiškiant pretenziją dėl automobilio kokybės, automobilis ir tinkamai užpildyta automobilio serviso knygelė pateikiami bet kuriam autorizuotam ALFA ROMEO servisui. Jei pretenzija pateikiama ne automobilio Pardavėjui, automobilio Pirkėjas ar naudotojas per 7 dienas privalo apie tokios pretenzijos pareiškimą pranešti Pardavėjui raštu.

1.10. Automobilio kokybės garantija teikiama pagal atitinkamus ALFA ROMEO koncerno nustatytus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis. Nekokybiškos automobilio dalys, pakeitus jas kokybiškomis, lieka ALFA ROMEO servisui, atlikusiam garantinį remontą ir servisas disponuoja jomis pagal gamintojo nustatytą tvarką.

1.11. Garantinis automobilio remontas atliekamas autorizuoto serviso jėgomis ir lėšomis per būtiną detalėms pateikti ir tokiam remontui atlikti terminą. Pardavėjas arba kitas garantinį remontą atliekantis autorizuotas servisas turi teisę pasirinkti mazgo arba agregato remontą vietoje keitimo, kai remontas yra įmanomas ir leistas gamintojo. Automobilio garantinio remonto (kokybės trūkumų šalinimo) terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio kokybės garantijos terminą.

1.12. Pakeistos detalės ar dalies kokybės garantijos terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio kokybės garantijos terminą, t.y. pakeitus automobilio detalę arba dalį, jos kokybės garantijos terminas prasideda suremontuoto Automobilio perdavimo Pirkėjui dieną ir baigiasi kartu su bendru Automobilio kokybės garantijos terminu.

1.13. Jei, Pirkėjo pageidavimu, Automobilyje yra sumontuojama papildoma, nei numatyta gamintojo, apsaugos sistema, garso aparatūra arba kita elektroninė įranga, gamintojo kokybės garantija taikoma tik tiems Automobilio elektros sistemoje esantiems prietaisams ar dalims, kurių veikimui neturi įtakos papildomai sumontuotos elektroninės sistemos sumontavimas ar veikimas. Papildomai sumontuotos elektroninės sistemos kokybės garantijos ir atsakomybės už Automobilio sistemų pažeidimą Pirkėjas turi reikalauti iš tokią papildomą sistemą įrengusių asmenų. Jei papildoma apsaugos sistema yra įrengiama Pardavėjo, šis punktas netaikomas, tačiau Pirkėjas šiuo atveju pretenzijas dėl tokios papildomai sumontuotos įrangos gali reikšti tik Pardavėjui.

Tos pačios taisyklės galioja bet kuriems gamintojo nenumatytiems papildomai atliktiems automobilio konstrukciniams pakeitimams arba papildomai sumontuotiems mazgams ir konstrukcinėms detalėms.

1.14. Perleidus automobilį kitam asmeniui, kokybės garantija lieka galioti pagal šias sąlygas su sąlyga, kad naujasis savininkas laikosi garantijos sąlygų.

 

2. Atsisakymas suteikti automobilio kokybės garantiją

Kokybės garantija yra netaikoma, jei:

2.1 Pirkėjas, paaiškėjus Automobilio defektui ir/ar gedimui, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nepranešė apie tai ir/arba neprašė ar nesudarė galimybės defektą (gedimą) pašalinti;

2.2 Pirkėjas nepranešė Pardavėjui apie kreipimąsi į kitą ALFA ROMEO autorizuotą servisą (1.9 p.) dėl kokybės garantijos suteikimo;

2.3  gedimo apimtis išaugo dėl pirkėjo gedimą signalizuojančių kontrolinių lempučių bei simbolių ignoravimą, kai eksploatacijos instrukcija reikalauja sustoti ir nebetęsti važiavimo ar atlikti kitus veiksmus;

2.4 automobilis buvo eksploatuojamas nesilaikant automobilio instrukcijos, įskaitant bet neapsiribojant atvejus, kai automobiliui buvo naudojamas netinkamas kuras, tepalai, kitos eksploatacinės medžiagos; automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį; gedimai atsirado dėl dalyvavimo sportinėse varžybose, manevruose, dėl katastrofų arba panašių įvykių; gedimai (sužalojimai) kurių priežastimi tapo karo veiksmai, vidiniai neramumai, žemės drebėjimai arba kiti gamtos stichijos įvykiai, eismo įvykiai, trečiųjų asmenų veiksmai ir pan.

2.5 automobilis prieš tai buvo netinkamai remontuojamas ir/arba jo techninis aptarnavimas netinkamai atliktas įmonėje, kuri nepriklausė ALFA ROMEO pardavimų organizacijai. Techniniai aptarnavimai turi būti atliekami +/- maksimum 1000 km intervalu pagal nurodytą kilometražą naudotojo instrukcijoje, jo nesilaikant automobilis gali prarasti garantiją.;

2.6 į automobilį buvo sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė ALFA ROMEO / importuotojas, arba automobilis buvo pakeistas ALFA ROMEO / importuotojui nepriimtinu būdu (tiuningo priemonės). Garantija netaikoma automobilio gedimams ir veiklos bei patikimumo sutrikimams, kurie atsiranda dėl neoriginalių dalių naudojimo;

2.7 automobilis neatitinka šaliai (naudojimo vietovei) būdingų sąlygų ir buvo nuolatos ten naudojamas;

2.8. automobilio ridos skaitiklis buvo pakeistas arba pakeisti skaitiklio rodmenys ir neįmanoma nustatyti tikrosios ridos.

Kokybės garantija nepadengia:

2.9. eilinių techninių aptarnavimų, periodinių patikrinimų ir reguliavimų (ratų balansavimo, pakabos geometrijos, klaidų patikrinimo kai nėra nustatomas gedimas ir keičiama pažeista dalis ir pan.);

2.10. natūraliai, priklausomai nuo automobilio naudojimo režimų, kilometražo, geografinės padėties bei klimato kuriame automobilis eksploatuojamas, susidėvinčių detalių keitimo, kuris atliekamas ne dėl gedimo ar broko, o dėl natūralaus susidėvėjimo.

2.11. papildomų arba kitų nuostolių dėl automobilio gedimų, kuriems priskiriami patirti nepatogumai, transporto išlaidos, telefono skambučiai ir nakvynė, asmeniniai arba su verslu susiję nuostoliai, užmokesčio ar pajamų praradimas ir kt. žala.

 

3. Kitos sąlygos

3.1. Teikdamas pretenziją dėl kokybės garantijos taikymo, Pirkėjas turi pateikti tinkamai pažymėtą automobilio serviso knygelę. Pirkėjui nepateikus arba atsisakius pateikti automobilio serviso knygelę, o taip pat pateikus serviso knygelę su netinkamai padarytais techninio aptarnavimo atlikimą liudijančiais įrašais, autorizuotas servisas turi teisę atsisakyti taikyti automobilio kokybės garantiją.

3.2. Jei automobilio techninis aptarnavimas ir/arba remontas iki kokybės pretenzijos pareiškimo buvo atliekamas nepriklausomo remontininko (nepriklausančio ALFA ROMEO pardavimų organizacijai ar neturinčio ALFA ROMEO serviso partnerio statuso), tai Pirkėjas, turi saugoti visus dokumentus, įrodančius, kad automobilis buvo prižiūrimas ir remontuojamas laikantis gamintojo nustatytų instrukcijų ir Pardavėjui pareikalavus, juos pateikti. Jeigu Pardavėjas nustato, kad techninis aptarnavimas ir/arba remontas atliktas nesilaikant ALFA ROMEO nurodymų, kokybės garantija šiam automobiliui pasibaigia.

 

PAPILDOMOS DRAUDIMO GARANTIJOS TEIKIAMOS SĄLYGOS

1. Automobilio garantijos teikimo sąlygos

 

1.1. Pirkėjui įsigyjant ALFA ROMEO automobilį, kartu su automobiliu pirkėjas gauna automobilio eksploatavimo  instrukciją bei automobilio serviso knygelę.

1.2. Pirkėjas privalo susipažinti su automobilio eksploatavimo instrukcija ir turi griežtai jos laikytis. Yra taikomos kelios bendrosios suprantamos sąlygos: pagal jūsų pailgintos garantijos sutarties sąlygas jūsų transporto priemonės techninės priežiūros ar remonto darbus turi atlikti įgaliota ALFA ROMEO remonto bendrovė, automobiliui nuvažiavus ne daugiau nei 1500 km arba praslinkus ne daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo planuojamo aptarnavimo intervalo. Jūsų Techninės priežiūros darbų istorijos žurnale turi būti visi reikalingi antspaudai ir jis turi būti vedamas reguliariai. Apie bet kokius defektus turi būti pranešta ALFA ROMEO įgaliotai remonto bendrovei per 7 kalendorines dienas nuo defekto nustatymo datos. Nesilaikant šių taisyklių, Pailgintos garantijos draudimas nustoja galioti.

1.3   Po bet kurių remonto ar techninės priežiūros darbų įgaliota  ALFA ROMEO remonto bendrovė jūsų Techninės priežiūros darbų knygelėje turi uždėti antspaudą ir parašą ir turi patikrinti jūsų techninės priežiūros darbų istoriją – tame tarpe, ar reguliarūs techninės priežiūros darbai buvo atliekami pagal gamintojo specifikacijas. Remonto bendrovė, jūsų techninės priežiūros darbų knygelėje turi uždėti antspaudą ir parašą, ir turi įrašyti datą, kada buvo atlikti techninės priežiūros darbai, ir nurodyti automobilio ridą.

1.4 Patikrinkite, kad jūsų techninės priežiūros darbų knygelėje būtų uždėtas įgaliotos ALFA ROMEO remonto bendrovės antspaudas ir įrašyta techninės priežiūros darbuotojai atlikimo data. Kad galėtumėte įrodyti, jog jūs reguliariai vykdėte savo transporto priemonės techninės priežiūros darbų programą.

1.5  Kad techninės priežiūros ar remonto darbai jūsų automobiliui būtų atliekami greitai ir patikimai, užtikrinkite, kad jūsų įgaliota ALFA ROMEO remonto bendrovė galėtų naudotis jūsų techninės priežiūros darbų knygele ir visomis remonto bendrovės išduotomis sąskaitomis ir kitais reikalingais dokumentais. Draudiminis laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai baigiasi gamintojo garantija, ir pasibaigia tą dieną, kuri yra nurodyta pailgintos garantijos sertifikate, išduotame pardavėjo.

 

2. Garantija galioja:

Papildoma automobilio draudimo garantija galioja numatytą laikotarpį be ridos apribojimo!

Netikėtiems ir nenumatytiems gedimams, kylantiems dėl apdraustos dalies ar dėl bet kokio negryžtamojo mechaninio ar elektrinio gedimo (kylančio ne dėl natūralaus nusidėvėjimo ar sugadinimo atvejo, neleidžiančio detalei atlikti savo funkcijos), reikalaujančio greito remonto ar dalies pakeitimo kol normalus veikimas gali būti atstatytas.

 • visiems elektriniams ir mechaniniams gamykloje sumontuotiems komponentams ir darbo jėgos sąnaudoms, susijusioms su mechaniniu ir elektriniu gedimu, su sąlyga, jeigu jūs laikotės šiame garantijos dokumente nurodytų nuostatų ir sąlygų.
 • Jeigu dėl garantinio komponento gedimo yra pažeidžiama, bet kokia susijusi dalis, ji irgi yra remontuojama kaip garantinis remontas.
 • Jeigu atliekant remonto darbus būtina išmontuoti variklį, pavarų dėžę arba diferencialą, garantija galioja visoms sąnaudoms, susijusioms su kumštelinio veleno riebokšlių, alkūninio veleno priekinio alyvos riebokšlio, varomojo veleno alyvos riebokšlių, pavarų dėžės galinio riebokšlio ir diferencialo krumpliaračio alyvos riebokšlio ir kitų sandarinimo tarpinių bei riebokšlių pakeitimų .
 • Jeigu vykdant remonto darbus reikia pakeisti arba papildyti , alyvas, antifrizą, ar kitus skysčius arba pakeisti alyvos filtrą, šių darbų sąnaudos priskiriamos kaip garantinės išlaidos

 

2.1 Pratęstoji garantija taikoma šioms dalims :

 • Varikliui ir jo dalims (negalioja jeigu variklis buvo perkaitintas, trūko tepalo, ar aušinimo sksyčio, nebuvo laikomasi pagrindinio diržo, gamintojo nurodomo, keitimo intervalo)
 • Visoms pakabos dalims (amortizatoriai, spyruoklės, stabilizatoriaus traukės, stabilizatoriai, amortizatorių atramos, svirtys, šarnyrai, sailentblokai, ir kt.) (negalioja esant natūraliam nusidėvėjimui)
 • Vairavimo sistemos dalys (vairo kolonėlė, antgaliai, traukės, vairo stiprintuvui)
 • ABS sistemai
 • Variklio aušinimo sistemos dalims (radiatorius, ventiliatorius, oro aušintuvas)
 • Pavarų dėžes dalims (smagratis, automatinės pavarų dėžės dalys, sinchronizatoriai , krumpliaračiai ir kt.)
 • Kondicionavimo sistemos dalims
 • Turbina, oro sklendė, oro srauto matuoklė, EGR vožtuvas
 • Kuro padavimo sistemos dalims (aukšto slėgio kuro siurblys, kuro purkštukai ir kt.)
 • Diferencialui
 • Kardaniniam velenui
 • Pusašio dalims
 • Ratų guoliams
 • Stabdžių sistemos dalims (išskyrus stabdžų kaladėles, diskus, būgnus)
 • automobilio mobilumą užtikrinantiems elektriniems mazgams (starteris, generatorius,)
 • Ir kitos mobilumą užtikrinančios dalys , nepaminėtos tarp išimčių, žemiau tekste.

 

Svarbu!

Sugedus bet kuriam važiuoklės komponentui ar komponentams, kurie važiuoklėje yra montuojami poromis, papildoma garantija taikoma abiems sugedusiems komponentams. Papildoma garantija netaikoma trims ar daugiau tos pačios rūšies sugedusiems komponentams. Ši papildomos garantijos sąlyga ribojama 80.000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) km. automobilių rida.

Sugedus bet kuriam važiuoklės komponentui ar komponentams, kurie važiuoklėje yra montuojami poromis, kai automobilio  rida yra didesnė nei 80.000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) km. papildoma garantija taikoma tik vieno iš sugedusių važiuoklės komponentų detalės kainai bei abiejų komponentų remonto darbų kainai.

Sugedus bet kuriam važiuoklės komponentui ar komponentams, kurie važiuoklėje yra montuojami poromis, kai automobilio  rida yra didesnė nei 150.000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) km. gedimas yra laikomas natūraliu nusidėvėjimu ir jo atžvilgiu papildoma garantija nebus taikoma.

 

3. Pailginta ALFA ROMEO garantija negalioja (išimtys)

3.1 Pratęstoji garantija netaikoma šioms dalims :

 • Variklio užstrigusių ar apdegusių vožtuvų ir lizdų išvalymas nuo nuodegų pakartotinis sureguliavimas, nuodegų pašalinimas, išorinės alyvos nuotekos, tepalai, aušinimo skysčio priedai, filtrai, apkabos ir montavimo kronšteinai, žarnos ir žarnų sąvaržos, variklio reguliavimas
 • priekinės stabdžių trinkelės,  trinkelių antdėklai;
 • priekiniai stabdžių diskai ir būgnai;
 • uždegimo žvakės (Benzinas);
 • gofruotoms, apsauginėms, gumoms, saugančioms pakabos dalis
 • kėbului (galioja tik gamintojo garantija)
 • dažų padengimui (galioja tik gamintojo garantija)
 • visokio pobudžio apdailos medžiagos (vidus, išorė,sėdynės)
 • ratų geometrijai, balansavimui
 • galinės stabdžių trinkelės,  trinkelių antdėklai;
 • galiniai stabdžių diskai ir būgnai;
 • sankabai;
 • kietųjų dalelių filtras
 • diržai; (garantija galioja paskirstymo mechanizmo dantytiesiems diržams)
 • išmetimo sistemos dalys
 • visi automobilio stiklai
 • akumuliatorius
 • saugikliai
 • automobilio apsaugos sistemos
 • centrinio nuotolinio užrakinimo valdymo mazgas
 • automobilyje sumontuotos pramogų ir ryšio sistemos
 • automobilyje sumontuota navigacijos sistema
 • laidai, kabelių pynės, kabeliai, kabelių įvadai
 • valytuvų šluotelės
 • poro, salono ir kuro filtrai;
 • skysčių papildymas, trūkumas;
 • padangos.
 • kaitinamosios lempos;
 • dujinio išlydžio lempoms „Xenon“
 • kėbulo dalys, pažeidimai, trūkimai, dažų padengimui
 • žarnoms ir vamzdeliams (oro, skysčių)
 • oro pagalvėms ir jų blokams, saugos diržams.

3.2  Reguliarūs techninės priežiūros darbai

Kad Draudikas galėtų jums kompensuoti sąnaudas, jūsų transporto priemonių techninės priežiūros darbai turi būti atliekami tokiais intervalais, kurie yra nurodyti gamintojo rekomendacijose, ir šiuos darbus turi atlikti įgaliota ALFA ROMEO tinklo remonto bendrovė, pagal draudimo sąlygas.

3.3 Techninės priežiūros darbų istorija

Reguliarių kapitalinio remonto ir techninės priežiūros darbų intervalai turi būti nurodyti transporto priemonės Techninės priežiūros darbų knygelėje. Atsiminkite, kad jūsų transporto priemonei techninės priežiūros ar remonto darbus turi atlikti įgaliota remonto bendrovė, praslinkus ne daugiau nei vienam mėnesiui arba nuvažiavus ne daugiau nei 1500 km nuo planuojamo aptarnavimo intervalo. Jūsų Techninės priežiūros darbų istorijos žurnale turi būti visi reikalingi antspaudai ir jis turi būti vedamas reguliariai. Taip pat patartina išsaugoti visas techninės priežiūros darbų sąskaitas, nes jų gali prireikti įrodyti, kad jūsų transporto priemonei techninės priežiūros ar remonto darbai buvo atliekami pagal nurodytus gamintojo grafikus.

3.4 Kokybės garantijos remontai

Automobilio kokybės garantija teikiama pagal atitinkamus ALFA ROMEO koncerno nustatytus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis. Nekokybiškos automobilio dalys, pakeitus jas kokybiškomis, lieka ALFA ROMEO servisui, atlikusiam garantinį remontą ir servisas disponuoja jomis pagal gamintojo nustatytą tvarką.

Garantinis automobilio remontas atliekamas  autorizuoto serviso jėgomis ir lėšomis per būtiną detalėms pateikti ir tokiam remontui atlikti terminą. Pardavėjas arba kitas garantinį remontą atliekantis autorizuotas servisas turi teisę pasirinkti mazgo arba agregato remontą vietoje keitimo, kai remontas yra įmanomas ir leistas gamintojo. Automobilio garantinio remonto (kokybės trūkumų šalinimo) terminas yra įskaitomas į bendrą automobilio kokybės garantijos terminą.

Pakeistos detalės ar dalies kokybės garantijos terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio kokybės garantijos terminą, t.y. pakeitus automobilio detalę arba dalį, jos kokybės garantijos terminas prasideda suremontuoto automobilio perdavimo pirkėjui dieną ir baigiasi kartu su bendru automobilio kokybės garantijos terminu.

 

 4.Kokybės garantija yra netaikoma, jei:

 4.1  Pirkėjas, paaiškėjus Automobilio defektui ir/ar gedimui, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nepranešė apie tai ir/arba neprašė ar nesudarė  galimybės defektą (gedimą) pašalinti;

4.2   gedimo apimtis išaugo dėl pirkėjo gedimą signalizuojančių kontrolinių lempučių bei simbolių ignoravimą, kai eksploatacijos instrukcija reikalauja sustoti ir nebetęsti važiavimo ar atlikti kitus veiksmus;

4.3  automobilis buvo eksploatuojamas nesilaikant automobilio instrukcijos, įskaitant bet neapsiribojant atvejus, kai automobiliui buvo naudojamas netinkamas kuras, tepalai, kitos eksploatacinės medžiagos; automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį; gedimai atsirado dėl dalyvavimo sportinėse varžybose, manevruose, dėl katastrofų arba panašių įvykių; gedimai (sužalojimai) kurių priežastimi tapo karo veiksmai, vidiniai neramumai, žemės drebėjimai arba kiti gamtos stichijos įvykiai, eismo įvykiai, trečiųjų asmenų veiksmai ir pan.

4.4  automobilis prieš tai buvo netinkamai remontuojamas ir/arba jo techninis aptarnavimas netinkamai atliktas įmonėje, kuri nepriklausė ALFA ROMEO pardavimų organizacijai. Techniniai aptarnavimai turi būti atliekami +/- maksimum 1500 km intervalu pagal nurodytą kilometražą naudotojo instrukcijoje, jo nesilaikant automobilis gali prarasti garantiją.;

4.5  į automobilį buvo sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė  importuotojas, arba automobilis buvo pakeistas   importuotojui nepriimtinu būdu (tiuningo priemonės). Garantija netaikoma automobilio gedimams ir veiklos bei patikimumo sutrikimams, kurie atsiranda dėl neoriginalių dalių naudojimo;

4.6 automobilis  neatitinka šaliai (naudojimo vietovei) būdingų sąlygų ir buvo nuolatos ten naudojamas;

4.7. automobilio ridos skaitiklis buvo pakeistas arba pakeisti skaitiklio rodmenys ir neįmanoma nustatyti tikrosios ridos.

 

5. Netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami, šiais atvejais:

5.1 Pirkėjo transporto priemonės naudojimo nuostoliai ar bet kokie kiti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant,bet neapsiribojant sąnaudomis, susijusiomis su panašios transporto priemonės nuoma, arba bauda, kurią sumoka Klientas dėl to, kad jis nesilaiko bet kokių sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš sutarties su trečiąja šalimi.

5.2 Bet koks gedimas, kurį sukėlė:

(a)  bet kokio instrumento ar proceso panaudojimas techninės priežiūros darbų, inspekcijos, modifikacijos ar kapitalinio remonto metu;

(b) nelaimingas atsitikimas;

(c)  gaisras, žaibas, sprogimas, gaisro užgesinimas ar vėlesnis pastatų nugriovimas, orlaivis ar kitokie ore skrendantys įrenginiai arba iš jų numesti daiktai, vagystė arba vagystės bandymas, pastatų griūtis, potvynis arba užtvindymas, vandens išsiliejimas iš vandenį talpinančių įrengimų, žemės drebėjimas, žemės nusėdimas, žemės nuošliauža, lavina, uraganas, ciklonas, ugnikalnio išsiveržimas ar panašios gamtinės katastrofos.

5.3 Paslaugos kelyje

Sąnaudos, susijusios su sugedusios transporto priemonės nugabenimu iki artimiausio įgalioto atstovo.

5.4 Gamintojo specifikacija

Bet kokie nuostoliai arba žala, kylanti dėl gamintojo specifikacijos pakeitimo ar modifikacijos.

5.5 Tyčiniai veiksmai

Bet koks gedimas, kuris kilo dėl to, kad:

(a)  Klientas tyčia atliko kokį nors veiksmą arba buvo sąmoningai aplaidus;

(b) Klientas bet kuriuo metu nekreipė dėmesio į perspėjančiuosius šviesos signalus ir prietaisų rodmenis, keistus transporto priemonės keliamus triukšmus. Joks įsipareigojimas negali būti priimamas dėl transporto priemonės naudojimo, susijusio su bet kokios rūšies žala, aplaidumu ar piktnaudžiavimu.

5.6 Techninė priežiūra

Bet koks Pirkėjo gedimas transporto priemonėje, kuriai nebuvo atliekami techninės priežiūros darbai, laikantis gamintojo rekomenduojamų standartų.

 5.7 Komercinis naudojimas

Bet kokia nekomercinė transporto priemonė, kuri yra naudojama komerciniais tikslais. Transporto priemonės, kurios yra naudojamos nuomai ar atsilyginimui (pavyzdžiui, taksi automobiliai, savarankiškai vairuojamos nuomojamos arba priderintos individualiems poreikiams ar modifikuotos transporto priemonės).

5.8 Jau egzistuojantys gedimai

Žala ar išlaidos, kylančios dėl to, kad buvo taisomi jau egzistuojantys gedimai, apie kuriuos galėjo būti žinoma prieš Pailgintos garantijos pradžią.

5.9 Garantija nėra taikoma  dėl ,bet kokios žalos, kurią sukėlė:

– Aplaidumas.
– Korozija.
– Bet kokia pašalinė medžiaga, pakliuvusi į dalį arba ant jos.
– Nepakankami techninės priežiūros darbai.
– Netinkamai atlikti techninės priežiūros darbai:
– buvo naudojamas neteisingos rūšies kuras arba alyva, nepapildytas antifrizas arba tepalas;
– perkaitimas, kuris kilo dėl apdraustosios šalies kaltės ar ne dėl apdraustosios šalies kaltės kaltės;
– užšalimas, visokio pobudžio gedimai nutikę dėl šalčio,
– piktnaudžiavimas;
– apsėmimas arba vandens patekimas į vidų;
– reguliavimo, dalių valymo arba paviršių šlifavimo sąnaudos (pvz., paviršiaus nuvalymas, poliravimas ir diagnozavimas);
– dalių, kurioms negalioja ši garantija, sugadinimas arba dėl to kylantys netiesioginiai nuostoliai; arba tų dalių, kurioms galioja mūsų garantija, sugadinimas, kurį sukėlė dalys, kurioms galioja šis draudimo polisas. (Netiesioginiai nuostoliai yra vertinami tik tuo atveju, jeigu garantija galioja toms dalims, dėl kurių kilo šie nuostoliai.)

Dalys, kurios buvo sumontuotos neteisingai.

      Ši garantija negalioja bet kokiems nuostoliams, kuriuos sukėlė gaisras ar eismo įvykis, nepriklausomai nuo to, ar apdraustoji šalis turėjo kokį nors eismo draudimo ar atsitiktinės žalos draudimo polisą. Ji negalioja kitų žmonių ar fizinių sužalojimų atžvilgiu.

      Ši garantija galioja tik toms transporto priemonėms, kurios yra nurodytos garantijos sertifikate.

  

KAIP PAREIKŠTI PRETENZIJĄ

 A.  Jeigu jūsų transporto priemonė yra pažeista Baltijos šalių teritorijose: 

 1. Pristatykite savo transporto priemonę įgaliotai remonto bendrovei per septynias dienas po to, kai buvo nustatytas atitinkamas gedimas.
 2. Paprašykite, kad remonto bendrovė praneštų jums apie defekto priežastį. Iškilus garantijos galiojimo klausimui, jūsų gali paprašyti apmokėti sąnaudas, o šios jūsų išlaidos bus kompensuotos tada, kai jūsų pretenzija bus patvirtinta.
 3. Jeigu pretenzijai galioja šios nuostatos ir sąlygos, įgaliota remonto bendrovė atliks visus remonto darbus nemokamai.

 

B.  Jeigu jūsų transporto priemonė yra pažeista užsienyje (ne Baltijos šalių teritorijose): 

 1. Pristatykite savo transporto priemonę įgaliotai remonto bendrovei.
 2. Paprašykite, kad remonto bendrovė praneštų jums apie defekto priežastį ir galimą remonto kainą.
 3. Rekomenduojama, susisiekite su savo įgaliotu atstovu, iš kurio jūs nusipirkote šį Draudimą, ir pasikonsultuokite, ką jums reikia daryti vėliau.
 4. Jums reikės apmokėti sąskaitą-faktūrą.
 5. Kai grįšite į Baltijos šalių teritoriją, perduokite šią sąskaitą-faktūrą, taip pat Pailgintos garantijos sertifikatą ir jūsų Techninės priežiūros darbų knygelę savo įgaliotam atstovui.
 6. Įgaliota remonto bendrovė įves pretenziją į Administratoriaus interneto sistemą patvirtinimui.
 7. Draudikas išspręs pretenzijų atsiskaitymus per Administratorių. Jeigu pretenzija yra pripažįstama visiškai, Administratorius grąžina pinigus į jūsų sąskaitą. Pretenzija apima tik sąnaudas orginalioms dalims, bei ALFA ROMEO gamintojo patvirtinitoms eksplotacinėms medžiagoms, ir darbo jėgos įkainiui iki 42 eur per valandą, jeigu valandinio įkainio suma viršijama, būtina susisiekti su įgaliotu atstovu, iš kurio jūs nusipirkote šį Draudimą, ir gauti patvirtinimą ar visa remonto suma bus apmokėta.