IŠPLĖSTINĖS GARANTIJOS SĄLYGOS

Gerbiami, Klientai,

Išplėstinės garantijos, kurią turi Jūsų automobilis (Markė, modelis, kėbulo numeris), trukmė ir tipas yra nurodyti išplėstinės garantijos sertifikate, kuris yra išduodamas kartu su automobilio pirkimo sutartimi, arba atskirai. Ši išplėstinės garantijos draudimo programa yra parengta tam, kad būtų patenkinti jūsų konkretūs automobilio eksploatavimo reikalavimai, pailginant jūsų standartinę garantiją (kurią jums jau yra suteikęs gamintojas). Tai reiškia, kad su šia išplėstine garantija Jūsų automobiliui galioja papildoma 3 metų (36 mėn.) laikotarpio garantija, be ridos apribojimo priklausomai nuo nuostatų ir sąlygų, nurodytų šioje sutartyje ir sertifikate.

Šioje knygelėje pateikiama svarbi informacija apie Išplėstinės Garantijos programą, tad rekomenduojame atidžiai ją perskaityti, kad tiksliai žinotumėte, kas Jums siūloma minėtoje programoje.

 

SVARBU

Išplėstinė Garantija prasideda kitą dieną po gamintojo garantijos pasibaigimo arba prasideda ir baigiasi prie šios knygelės pridėtame Išplėstinės Garantijos pažymėjime nurodytą dieną.

Ši Išplėstinė Garantija galioja: Europoje ir apima Andoros, Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Estijos, Gibraltaro, Ispanijos, Nyderlandų, Kroatijos, Islandijos, Airijos, Italijos, Graikijos, Kipro, Lichtenšteino, Lietuvos, Liuksemburgo, Latvijos, Makedonijos, Maltos, Monako, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Švedijos, Rumunijos, Vokietijos, San Marino, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Serbijos-Juodkalnijos, Danijos, Čekijos Respublikos, Turkijos, Vengrijos, Ukrainos ir Vatikano miesto teritorijas.

Išplėstinė Garantija taikoma dalių gedimams, dėl kurių jų atliekama funkcija staiga nutrūksta, ir tai nulemia kitos priežastys nei nusidėvėjimas, įprastinis būklės blogėjimas arba neatsargumas, ir kuriuos įgaliotasis autoservisas transporto priemonės savininkui nemokamai pašalins arba pakeis detales naujomis šioje knygelėje numatytomis sąlygomis.

Šia Išplėstine Garantija užtikrinama apsauga visoms Jūsų transporto priemonės mechaninėms ir elektros įrangos dalims staigaus mechaninio arba elektros įrangos gedimo atveju, išskyrus tas dalis, kurios išvardintos prie išimčių.

 

ĮSKAITANT BET NEAPSIRIBOJANT

 • Pakabos detalės (laikantis natūralaus nusidėvėjimo sąlygų);
 • Vairavimo sistema;
 • ABS sistema;
 • Turbina;
 • EGR;
 • Ratų guoliai
 • Variklio degimo sistema;
 • Variklio dalys;
 • Pavarų dėžė;
 • Diferencialas;
 • Aušinimo sistema;
 • Kondicionavimo sistema;
 • Smagratis;
 • Kuro sistema;
 • Stabdžių sistema;
 • Starteris, generatorius;
 • Kitos dalys, kurios apibrėžiamos kaip mechaninės ar elektrinės kilmės (tarpinės nepriskiriamos tokio pobūdžio dalims) ir nėra išvardintos išimtyse ar bendrosiose išimtyse.
 • Korpusams ir detalių apsaugoms galioja garantija tik tokiu atveju jeigu jie buvo pažeisti dėl garantijos dengiamų detalių gedimo. (Amortizatorių guminės apsaugos, variklio blokas, pavarų dėžės blokas kt.)
 • Toliau išvardytiems riebokšliams ir tarpinėms taikomos šios sąlygos:

Garantija apima paskirstymo veleno riebokšlius, priekinį alkūninio veleno riebokšlį, pusašių riebokšlius, pavarų dėžės ir reduktoriaus riebokšlius bei kitus riebokšlius ir tarpines, kuomet, norint atlikti būtiną remontą, išimamas variklis, pavarų dėžė ar reduktorius.

 • Remonto medžiagos

Jeigu remonto užbaigimui reikalinga papildyti skysčių ar pakeisti filtrą jie bus priskirti prie apmokamų detalių, su sąlyga, kad gamintojo procedūrose nurodytas privalomas tokių detalių ketiimas pagal remonto procedūra esamam gedimui.

 

IŠSKYRUS ŠIAS IŠIMTIS:

 • kėbulą, dažytus paviršius, išorės apdailas, visų pobūdžių stiklus, vidaus apdailas
 • Variklio perkaitimas, filtrai, laikikliai, tvirtinimo detalės, vamzdeliai bei jų užspaudėjai, variklio parametrų modifikavimas;
 • stabdžių ir sankabos frikcinės medžiagos;
 • Priekinės ir galinės pakabos – ratų geometrija, balansavimas,ar bet kokie automobilio parametrų koreagavimai nesant dengiamų detalių įtakai gedimo atsiradimui;
 • Akumuliatorius, baterijos;
 • Elektromobilių ar hibridinės pavaros automobilių komponentų, įskaitant baterijas, variklius, laidus, ar kitus komponentus kuriuos gamintojas priskiria elektromobilių ar hibridinių automobilių specifiniams (nenaudojamus benzininių ar dyzelinių gamyboje) mazgams.
 • Automobilio apsauginiai korpusai (guminės apsaugos, detales apsaugančios plastikinės dalys) ir pagrindinių detalių korpusai (variklio, pavarų dėžės) kurios sugenda dėl gamybos broko, ar gamyklinio broko ar kitų įvardintų išimčių;
 • Atšaukimo kompanijos;
 • Centrinio užrakto valdymo pultus;
 • Automobilyje įrengtas pramogų ir komunikacijos sistemas;
 • automobilyje įrengtą navigacijos įrangą;
 • Signalizacijos sistemos;
 • išmetimo sistemos, įskaitant katalizinį konverterį
 • žvakės;
 • žvaklaidžiai;
 • lempos , (įskaitant Xenon  ir LED) ;
 • Saugikliai;
 • Tepimo ir kitų skysčių papildymas
 • Koreagavimai;
 • Valytuvų šluotelės;
 • Lynai, trosai;
 • Žarnos ir vamzdeliai;
 • Elektros laidai;
 • Laidų pynės;
 • Diržai, saugos diržų sistemos (diržas), (paskirstymo diržams garantija taikoma, jei jie pakeičiami pagal gamintojo rekomendacijas, žr. specialiąsias pastabas techninio aptarnavimo grafike dėl rekomendacijų pakeisti paskirstymo diržus).
 • Ratai ir padangos;
 • Oro pagalvių sistemos
 • Remontai kurie nereikalauja detalės pakeitimo

 

REGULIARAUS TECHNINIO APTARNAVIMO PERIODIŠKUMAS turėtų atitikti gamintojo rekomendacijas ir šį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis autoservisas. Reguliaraus aptarnavimo ir priežiūros intervalas turėtų būti nurodytas transporto priemonės Techninio aptarnavimo knygelėje. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų transporto priemonės techninį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis autoservisas per vieną mėnesį arba nuvažiavus ne daugiau kaip 1500 km po numatyto techninio aptarnavimo termino.

 

BENDROSIOS IŠIMTYS

Garantinė atsakomybė netaikoma, jeigu Jūsų prekybos atstovui apie ją pranešama vėliau nei po septynių dienų po atitinkamo gedimo aptikimo.

Garantinė atsakomybė netaikoma, jei transporto priemonės naudojamos nuomai arba kaip papildoma paslauga (pavyzdžiui, taksi, nuomojamos, specialiai pritaikytos arba modifikuotos transporto priemonės).

Garantija negalioja, jei naudojamos neoriginalios dalys ir modifikacijos.

Garantija negalioja bet kokiems nuostoliams ar gedimams, kurie atsiranda dėl gamintojo specifikacijos pakeitimo arba modifikavimo.

Garantija netaikoma susidėvėjimams ir perkaitimams.

Garantija negalioja bet kokiems nuostoliams, atsiradusiems dėl nebaigto, nepilno arba netinkamo remonto.

Neprisiimama atsakomybė dėl bet kokio gedimo, kurį sukelia:

-          Aplaidumas 

-          Korozija

-          Pašalinių medžiagų patekimas į arba ant detalių

-          Nepakankama techninė priežiūra

-          Su technine priežiūra susiję gedimai, pvz.: 

-          Netinkamo kuro arba alyvos naudojimas, antifrizo ar tepalų trūkumas.

-          Perkaitinimas, kilęs dėl garantinės (negarantinės) dalies poveikio

-          Užšalimas

-          Piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas

-          Užtvindymas arba vandens patekimas

-          Koregavimai, detalių valdymas arba tiuningas (pvz.: paviršiaus nugrandymas, galandimas) 

-          Dalys, kurioms netaikoma garantija, sugadina dalis, kurioms taikoma garantija pagal šį polisą. (Į pasekminius nuostolius atsižvelgiama tik tuomet, jeigu juos sukėlusioms dalims garantija taikoma).

-          Natūralus nusidėvimas taikomas pakabos dalims:

 • Jos keičiamos iki 80.000km (dvi skirtingos detalės ar dvi vienodos dalys bet skirtingų pusių vienu metu) trijų detalių nusidėvėjimas vienu metu laikomas natūraliu nusidėvėjimu dėl automobilio naudojimo sąlygų ir nėra apmokamas trečios detalės keitimas;
 • Nuo 80.000 iki 150.000km draudimo kaštais keičiama viena pakabos detalė vienu metu, dviejų detalių nusidėvėjimas vienu metu laikomas natūraliu nusidėvėjimu dėl automobilio naudojimo sąlygų ir nėra apmokamas antros detalės keitimas jeigu sugenda abiejų pusių vienoda pakabos detalė antros darbai taip pat apmokami;
 • Nuo 150.000 Skaičiuojamas natūralus nusidėvėjimas pakabos detalėms ir draudimas neapmoka.

Jeigu detalė buvo keista, gamyklinės garantijos metu, natūralaus nusidėvėjimo skaičiavimas prasideda nuo detalės keitimo metu buvusios ridos.

 

Garantija netaikoma gedimui, kurį sukelia:

          (a)  bet koks įrankis arba procesas, naudojamas techninės priežiūros, tikrinimo, keitimo, modifikavimo ar kapitalinio remonto metu;

          (b)  avarija, nelaimingas atsitikimas;

          (c)  gaisras, žaibas, sprogimas, gaisro gesinimas arba objektų sugriovimas dėl gaisro, užkritę orlaiviai arba kiti skraidymo aparatai arba iš jų iškritę daiktai, vagystė arba bandymas įvykdyti vagystę, pastatų sugriuvimas, potvyniai, vandens ištekėjimas iš vandens turinčių prietaisų, žemės drebėjimas, įgriuvos, nuošliaužos, lavinos, uraganai, ciklonai, ugnikalnio išsiveržimas arba panašios stichinės nelaimės.

 

KAIP ELGTIS SUGEDUS AUTOMOBILIUI:

Jeigu transporto priemonė sugedo Baltijos šalių teritorijose:

Nugabenkite transporto priemonę į įgaliotąjį autoservisą per septynias dienas nuo gedimo aptikimo. Paprašykite įgaliotojo autoserviso meistro nurodyti Jums defekto priežastį. Jei gedimui taikomos šios garantijos sąlygos, įgaliotasis autoservisas pašalins gedimą, ir Jums tai nieko nekainuos.

Jeigu transporto priemonė sugedo užsienyje (ne Baltijos šalių teritorijose):

Nugabenkite transporto priemonę į įgaliotąjį autoservisą. Paprašykite įgalioto autoserviso meistro nurodyti Jums defekto priežastį ir pateikti remonto sąmatą. Jei turite galimybę, susisiekite su įgaliotuoju prekybos atstovu, iš kurio įsigijote šią Išplėstinę Garantiją, dėl papildomos konsultacijos. Jums reikės apmokėti remonto sąskaitą. Grįžę į Lietuvą, pateikite šią sąskaitą kartu su Išplėstinės Garantijos pažymėjimu ir Techninio aptarnavimo knygele įgaliotajam prekybos atstovui. Jeigu konkrečiam gedimui taikoma Išplėstinė Garantija, prekybos atstovas atlygins remonto išlaidas pervesdamas atitinkamą sumą į Jūsų sąskaitą. Šios išlaidos transporto priemonės savininkui kompensuojamos tik pagal Lietuvoje taikomas remonto kainas.

Išplėstinės Garantijos plano perleidimas

Išplėstinės Garantijos planas gali būti perleistas naujam savininkui. Turėtumėte užtikrinti, kad naujajam savininkui būtų perduoti visi Jūsų Išplėstinės Garantijos dokumentai. Kad garantija ir toliau galiotų, naujasis savininkas turėtų informuoti parduodantį platintoją apie nuosavybės pasikeitimą.